КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   
    
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за 2016 рік
Звіт за І квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за ІII квартал 2016 року
Звіт за ІI квартал 2016 року
Звіт за І квартал 2016 року
Звіт за 2015 рік
Звіт за ІII квартал 2015 року
Звіт за ІI квартал 2015 року
Звіт за І квартал 2015 року
Звіт за 2014 рік
Звіт за ІIІ квартал 2014 року
Звіт за ІI квартал 2014 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
від 25.09.2014
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 28.10.2016
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 28.10.2016
від 05.11.2014
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
19 липня 2016 р.
11 квітня 2017 р.
29 квітня 2014 р.
08 квітня 2015 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
20 липня 2016 р.
20 квітня 2017 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2015 р.
21 серпня 2012 р.
23 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
18 травня 2016 р.
18 квітня 2017 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2015 р.
31 липня 2012 р.
23 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Інформація про фонд
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
30 жовтня 2015 р.
21 грудня 2016 р.
10 жовтня 2017 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
5 жовтня 2016 р.
27 квітня 2017 р.
2 жовтня 2014 р.
22 квітня 2015 р.
31 липня 2012 р.
16 квітня 2013 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
23.07.2015 р.
21.09.2016 р.
24.04.2017 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа

Повідомлення про викуп акцій

Додатки

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО»), що на підставі договору про управління активами № 4 від 12 листопада 2004 року діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клаб», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991 (далі – «Фонд»), в особі виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» Веремієнка С.М., який діє на підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що 05 жовтня 2016 року Загальними зборами Фонду (далі – «Збори») було прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду та про пов’язаний з цим викуп Фондом власних акцій у акціонерів Фонду, які повідомлять про бажання продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі передбачені цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Повідомленням. Викуп Акцій здійснюється без залучення агента з викупу безпосередньо компанією з управління активами Фонду – ПрАТ «КІНТО».

Положення Повідомлення в частині прав та обов’язків Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду, а також інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи акціонера Фонду, становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на дату акцепту цієї пропозиції є акціонерами Фонду, укласти договір про викуп Акцій (далі – «Договір»). При цьому кількість Акцій, які акціонер Фонду має право пред’явити до викупу, не може перевищувати кількості Акцій, що належали йому на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 05 жовтня 2016 року.

Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх акціонерів Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.

Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду з приводу викупу Акцій та розрахунків за викуплені Акції:

1. Акціонер Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, викладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здійснення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлення, а саме:

1.1. підписання та подання Фонду, від імені якого діє ПрАТ «КІНТО», заявки на викуп Акцій (далі – «Заявка»);

1.2. подання ПрАТ «КІНТО» усіх передбачених цим Повідомленням документів. Своєчасне отримання ПрАТ «КІНТО» таких належним чином оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та акціонером Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомленням та законодавством;

1.3. здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі Фонду Акцій.

2. Для здійснення викупу належних акціонеру Фонду Акцій та одержання розрахунку, акціонер Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КІНТО» особисто або через представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:

2.1.1. для фізичних осіб:

- два примірники Заявки, оформленої та підписаної акціонером Фонду (його законним представником, іншою уповноваженою особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Повідомлення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для акціонерів Фонду-нерезидентів);

- паспорт акціонера Фонду (законного представника, іншої уповноваженої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом акціонера Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

- довідку про присвоєння акціонеру Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом акціонера Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

2.1.2. для юридичних осіб:

- два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником акціонера Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника акціонера Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого акціонера, а підпис уповноваженої особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідомлення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для власників акцій Фонду-нерезидентів);

- паспорт керівника акціонера Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) акціонера Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ПрАТ «КІНТО» заходів з ідентифікації та вивчення акціонера Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів акціонера Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

2.2. Підпис акціонера Фонду (уповноваженої особи акціонера) – фізичної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справжність підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у присутності уповноваженого представника ПрАТ «КІНТО». Документи іноземного походження та/або складені іноземною мовою повинні бути належним чином перекладені на українську мову, засвідчені та легалізовані. Від імені акціонерів – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписані уповноваженими установчими документами посадовими особами. Підпис останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної особи.

2.3. Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів від акціонерів Фонду здійснюється по 05 січня 2017 року включно. При цьому:

- у випадку, коли акціонер Фонду бажає здійснити передачу документів особисто – їх приймання представниками ПрАТ «КІНТО» відбувається кожного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих днів з 1000 до 1700 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;

- у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні бути відправлені за відповідною адресою обов’язково рекомендованим листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не пізніше 29 грудня 2016 року. Поданими своєчасно визнаватимуться лише документи, отримані ПрАТ «КІНТО» від органів поштового зв’язку до закінчення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані ПрАТ «КІНТО» після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправника, яка датована не пізніше 29 грудня 2016 року. У всіх інших випадках документи вважаються неподаними та повертаються адресанту.

2.4. У разі виконання акціонером Фонду вимог п.2.1.-2.3. Повідомлення, акціонеру Фонду повертається примірник Заявки із зазначенням дати її отримання (при отриманні документів від акціонера Фонду поштою, примірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається акціонеру Фонду листом).

3. Договір вважається укладеним з дати отримання ПрАТ «КІНТО» у належній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів (з урахуванням п.6.3. цього Повідомлення) з дотриманням строків, зазначених у п.2.3. Повідомлення.

4. У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання) акціонером Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він вважається таким, що відмовився від використання права викупу належних йому Акцій, встановленого рішенням Зборів.

5. Акціонер Фонду, що пред’явив до викупу Акції в установленому цим Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи щодо передачі Фонду Акцій не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня укладення Договору, але, у будь-якому випадку, не пізніше 05 січня 2017 року.

5.1. Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої зобов’язання з передачі Акцій, у разі, коли у встановлений цим пунктом строк надав усі необхідні та достатні документи депозитарній установі, у якій відкритий рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на користь Фонду Акції, що є предметом Договору.

5.2. Право власності на Акції, що відчужуються Продавцем за Договором, переходить до Фонду з моменту зарахування Акцій на рахунок у цінних паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

6. Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну Акцію, що перебуває в обігу, станом на 05 жовтня 2016 року, а саме 10 981,19 грн. (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят одна гривня 19 копійок).

6.1. Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором Акції здійснюються виключно грошовими коштами у національній валюті – гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок акціонера Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем Акції здійснюватись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по Акціях згідно наведених в Заявці та інших наданих Продавцем документах його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірної та/або неповної інформації тощо), ПрАТ «КІНТО» від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я Продавця в обраному ПрАТ «КІНТО» комерційному банку або передає такі кошти в депозит обраної ПрАТ «КІНТО» нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі Продавцю.

6.2. Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані згідно цього Повідомлення Акції, становитиме суму, визначену відповідно до п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість Акцій, що передаються Продавцем згідно укладеного відповідно до цього Повідомлення Договору.

6.3. У випадку, коли відповідно до законодавства України Продавець має статус нерезидента, при виплаті на його користь грошових коштів за продані Акції Фонд зобов’язаний буде відповідно до вимог Податкового кодексу України здійснити їх оподаткування. У зв’язку з цим такий Продавець, крім документів, передбачених п.2.1. цього Повідомлення, зобов’язаний подати завірені належним чином копії документів, що підтверджують витрати на придбання Акцій, що пред’являються до викупу.

6.4. Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором Акції мають закінчитись не пізніше 05 травня 2017 року.

7. Продавці мають право конвертувати Акції в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює ПрАТ «КІНТО», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2013 року № 2073.

8. У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом обов’язків щодо оплати Акцій Продавцю, передбачених п.6.4 цього Повідомлення, Фонд зобов’язаний сплатити такому Продавцю за період прострочення оплати пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом означеного періоду. Сплата Фондом пені відповідно до цього пункту позбавляє Продавця права вимагати відшкодування збитків.

9. Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлення, не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до законодавства та Договору, укладеного внаслідок акцепту умов цього Повідомлення, Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне або часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання, неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин (випадків), що перебувають поза контролем Фонду і які мають надзвичайний характер, значно утруднюють або роблять неможливим або недоцільним виконання будь-якими особами зобов’язань, передбачених Договором, а саме: набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії у зв’язку з Договором, обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, що обслуговують Фонд чи Продавця, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Фондом своїх зобов’язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів значно утруднює та/або робить неможливим або недоцільним виконання зобов’язань, передбачених Договором.

9. Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв’язку із Договором, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між його сторонами, а при недосягненні домовленості – передаються на розгляд відповідного суду.

10. Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до п.3. цього Повідомлення, та закінчується 19 травня 2017 року, але в будь-якому разі не раніше повного виконання Сторонами зобов’язань, передбачених Договором.

11. Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.

12. Реквізити Фонду:

Найменування – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клаб»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991;

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;

№ рахунку у цінних паперах – 100024-UA70010164;

Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах: ПАТ «НДУ»

Додатки

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій